Security Camera with Object Recognition (S.C.O.R.)

Kişiselleştirilmiş güvenlik kamerası AR&GE projesi

Bu AR&GE projesinde hareket, ses, örüntü, postür gibi kişisel karakteristik özelliklerin tanıtılması yoluyla ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının Nesne Tanıma algoritamları kullanılarak yapay zekayla desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Geliştirilecek derin öğrenme altyapısıyla güvenlik kameralarının akıllı hale getirilmesi ve ziyaretçilerin geliş saati, fiziksel hareketleri, ses değişiklikleri ve tavırlarına bağlı olarak güvenlik açısından sınıflandırılabilmesi mümkün olacaktır.

Ayrıca ziyaretçilerin geliş yoğunlukları ve hane sahibinin seçimleriyle farklı güvenlik stratejilerinin oluşturabilmesine yönelik bir altyapı tasarlanmış olacaktır.