Smart Dishwasher Circuit (S.D.C.)

Bulaşık Makinelerinde Kirliliğin Sınıflandırılmasına Yönelik Geliştirilen Elektronik Devre AR&GE Projesi

Geliştirilmekte olan elektronik devrenin bulaşık makinelerine entegre edilerek bulaşıkların hangi oranda temizlendiğinin görüntü işleme algoritmaları kullanılarak sınıflandırılması hedeflenmektedir.

Ar&Ge projesinin sonucunda bulaşık makinelerinin kirlilik miktarlarına göre yıkama programlarının tasarlanması böylece verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır.