Derin Öğrenme

Derin Öğrenme, bir veri kümesi kullanılarak çıktıları tahmin edecek yapay zeka modelini eğitmemize olanak sağlayan bir makine öğrenmesi yöntemidir.

Görüntü ve video analizi, doğal dil öğrenme süreci gibi bir çok alanda teknolojik gelişmeler GPU tabanlı makine öğrenmesi teknolojileri yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Büyük miktarda etiketlenmiş veri setinden (eğitim veri seti) öznitelik çıkarımı yapabilen sistemler oluşturabilmek için derin öğrenme ve yapay sinir ağları kullanulmaktadır. Günümüzde çok önemli bir yatırım ve araştırma alanına sahiptir.

Makine öğrenmesi uzun yıllardır kullanılan bir teknolojidir. Ancak veri madenciliğinin gelişerek büyük miktarda verinin analiz edilebilmesi ve GPU teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, çok daha büyük eğitim setleri kullanılarak yapay sinir ağları yardımıyla çok daha kısa sürelerde çok daha az veri merkezi altyapısı kullanılarak çözüm üretmek mümkün olmaktadır.

Günümüzde sensor teknolojilerinin (Kamera, ses kayı cihazları, ısı, basınç vb. Sensörler) de gelişmesi dikkate alınarak veri içindeki desen ve özniteliklerin insan öğrenme sürecine benzer olarak, makineler tarafından anlamlı bir şekilde ortaya konmasıyla verilerin daha hızlı ve verimli bir şekilde analiz edilebilmesi mümkün olmaktadır.