Orman Yangını Takip Yazılımı

Orman yangının başlangıcı ve büyümesi; bitki örtüsünün (vegetation) tutuşabilirliği (flammability), yakıtın karakteristik değişkenleri (boyutu, nemi, miktarı ve aranjmanı vb.), hava şartları (sıcaklık, rüzgar vb.) ve arazinin yapısıyla (topografya) ilişkilidir.

Yangın için potansiyel risk alanları haritalanarak, yangın sayısını azaltmak ve zararları önlemek mümkündür. Orman yangını risk haritaları yangının başlangıç noktasının ve yayılabileceği potansiyel alanların tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Yangının dinamik davranışını anlamak ve yangın oluşumunu etkileyen faktörleri tespit etmek yangına karşı önlem alınmasını oldukça kolaylaştırmaktadır.

Yangının oluştuğu anın hızlı bir şekilde gözlenmesi ve hızlı müdahale için yangını konumunun doğru bir şekilde tespit edilmesi yangın söndürme çalışmaları açısından çok önemlidir.

Firmamız tarafından Derin öğrenme algoritmaları yardımıyla; yangından çıkan dumanın ve konum bilgilerinin hızlı bir şekilde tespit edildiği bir yazılım hazırlanmıştır.

Yazılımın demosunu izlemek için tıklayınız.