Görüntü İşleme / Sınıflandırma

Görüntü İşleme sayesinde Veri Görselleştirme, Görüntü İyileştirme ve Düzenleme, Desen Tanıma, Görüntü Tanıma gibi alanlarda çözümler üretmek mümkün olmaktadır.

Görüntü işleme, görüntünün sayısallaştırılması (Dijitalleştirilmesi) ile spefisik bir çözüm için görsel verinin analiz edilmesidir. Görsel verinin ya tamamı ya da belirli bir kısmına uygulanan işlemler (renk uzayı dönüşümleri, watershead algoritması uygulamaları vb.) sonucunda görsel veriden anlamlı sonuçlar çıkarabilmek mümkündür. RGB (Red Green Blue) ya da çok bantlı görüntülerin (Red Edge, SWIR, NIR vb.) işlenmesi sonucunda tarım sektöründen güvenlik sektörüne kadar bir çok alanda görüntü işleme uygulamaları geliştirilmektedir.

Görüntü İşleme uygulamaları geliştirilirken aşağıdaki süreç izlenmektedir.

  • Dijital ya da optik alıcılarla görsel verilerin elde edilmesi.
  • Veri sıkıştırma, görüntü iyileştirme ve belirli bir desenin tanımlanması yoluyla veri analizinin gerçekleştirilmesi.
  • Test verisiyle analiz edilmiş ve/veya işlenmiş veri setinin çözüme uygun olarak probleme uygulanması.