İstatistiksel Analiz

İstatistiksel öğrenme yaklaşımları, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin öznitelikleri ile ilgilenildiğinde ve bu değişkenlerdeki değişimlere daha detaylı yaklaşılması gerektiğinde tercih sebebi olmaktadır.

İstatistiksel öğrenmede model kurmak için kullanılan bağımsız değişkenlerde meydana gelen değişimlerin bağımlı değişkende meydana getirmesi beklenen değişimleri ile ilgili yorum yapabilmek mümkündür. Tahmin fonksiyonunun doğrusal kabul edileceği durumlarda istatistiksel analizler yardımıyla çözümler üretebilmektedir. Pratikte doğrusallığın sağlanabilmesi için veri seti manipülasyonlarına ve veri madenciliği uygulamalarına ihtiyaç duyulabilmektedir.

Bağımlı değişkende meydana gelen değişiklikleri hangi bağımsız değişkenin ne düzeyde gerçekleştirdiği ve bağımsız değişkenler ile yapılacak oynamalarda bağımlı değişkenin ne tepkiler vereceğini görmek oldukça işlevseldir. Bu tür durumlarda istatistiksel öğrenme modelleri kullanılmalıdır (doğrusal regresyon, lojistik regresyon vs).

İstatistiksel öğrenme, modellere ve modellerin yorumlarına odaklanmakla birlikte tutarlılık ve belirsizlik gibi kavramlara da ağırlık vermektedir. Bilgisayar bilimleri istatistiksel öğrenme alanında yer alan öğrenme yaklaşımlarının optimizasyonu ve performansı ile ilgilenir.